Disclaimer

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van World Breeding B.V. geplaatst worden op andere webpagina’s of gereproduceerd worden in welke vorm dan ook.

Inschrijvingen en toezending van materialen zal alleen geschieden aan gekwalificeerde personen en bedrijven.

Elke informatie over producten op deze site is onder voorbehoud. World Breeding B.V. en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg zijn van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie van deze website en/of informatie verkregen via e-mail van World Breeding B.V.