Bedrijfsprofiel

In 1992 werd de lelieveredeling van World Flower B.V. en World Bulbs B.V.B.A. samengevoegd tot één bedrijf, te weten, World Breeding B.V.
Vele rassen hebben inmiddels een plaats in de markt veroverd zoals bijvoorbeeld Corleone, Crystal Blanca, Royal Sunset, Yelloween en White Heaven.

World Breeding B.V. ziet het als een uitdaging om naast het kruisen binnen de leliegroepen zich bezig te houden met het combineren van ouders uit verschillende leliegroepen.
De producten hieruit zijn nieuw qua vorm en kleur. Speciale aandacht vergt het zoeken naar ziekteresistenties.

Voordat een potentieel ras vermeerderd wordt, is het uitgebreid getest. De eerste jaren op het eigen bedrijf. Hierbij wordt gelet op groei-, broei- en bloeieigenschappen alsmede het vaas-leven en de bolbewaring in het ijs bij langdurige bewaring. Tijdens dit hele proces vallen vele selecties af. De jaren daarna worden de aangehouden rassen getest in binnen- en buitenland.
Wanneer het ras aan de criteria voldoet wordt het in de markt geplaatst.